Budżet Obywatelski w Krakowie – szansa na Tor!

Budżet Obywatelski jest również dla motocyklistów.

    Od 1 września wiemy, że nasz projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego przeszedł pozytywnie weryfikację formalno- prawną i mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować na niego. Projektów o zasięgu ogólno-miejskim jest 103, co oznacza sporą konkurencję.
Można je wszystkie odnaleźć na stronie BIP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=63532.
Na liście znajdują się również pomysły mieszkańców w kategorii projektów o charakterze dzielnicowym i należy pamiętać, że aby głos był ważny, każdy głosujący musi wybrać również pięć projektów w jednej z wybranych przez siebie dzielnic. W której? Zazwyczaj w tej, w której mieszka, ale może wybrać tę dzielnicę, z którą najbardziej się utożsamia.

W wyniku losowania otrzymaliśmy na liście pozycję 13 - szczęśliwą 13!!!

Projekt widnieje pod nazwą: „Miejski Plac Manewrowy 01 - motocyklowo-samochodowy tor szkoleniowy” wraz z krótkim opisem „Budowa obiektu dedykowanego motocyklistom oraz kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz służący, jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym na działce 25/2 obr. 26 j. ewid. Podgórze”  na kwotę 2 700 000 zł.

Mamy również do wyboru drugi projekt: pozycja 96 na liście pod nazwą „Kraków Przyjazny Motocyklistom - Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2015” wraz z opisem „Organizacja dwudniowego wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla środowiska motocyklistów krakowskich.”  Na kwotę 16 000 zł.

Dlaczego teraz trzeba się zmobilizować?

Stowarzyszenie MotoAutostrada od lat jest zaangażowane w działania mające na celu nie tylko podnoszenie bezpieczeństwa jazdy motocyklem, ale szczególnie pokazywanie władzom miejskim oraz wyższych szczebli, że motocykliści są znaczącą grupą wśród użytkowników dróg i ich potrzeby nie mogą być ignorowane. Swoją siłę, jako środowisko pokazaliśmy nie tak dawno - jesienią 2013 roku, podczas konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju miasta Krakowa. Motocykliści okazali się drugą po ekologach najliczniej reprezentowaną grupą. Nie możemy tego zmarnować. Już nas zauważono. Zaraz potem dostaliśmy BUS PASY. Musimy, więc iść za ciosem i walczyć o więcej.
Dlaczego obiekt motocyklowy? Od lat w krakowskim środowisku motocyklowym pojawiają się glosy, że potrzebujemy konkretnego miejsca, nie kawałka asfaltu pod marketem, nie placu wynajmowanego za poważną kasę, ale toru. Nie mamy gdzie ćwiczyć techniki jazdy, w bezpieczny sposób rywalizować oraz organizować imprezy, a wreszcie nie mamy gdzie w bezpiecznych warunkach poszaleć na motocyklach. Teraz właśnie nadarza się okazja, by o takie miejsce zawalczyć. Tą okazją jest budżet obywatelski.

Komu ma służyć ten obiekt?
   
    Bardzo istotne jest aby obiekt funkcją był zgodny z wnioskiem, ponieważ za takim wnioskiem głosujemy, a to pozwala mieć wiarę, że będzie służył nam wszystkim i nie zostanie on skomercjalizowany.
Ma służyć motocyklistom, tym którzy chcą w bezpiecznych warunkach podnosić swoje umiejętności, stunterom, wszystkim chcącym sprawdzić się na 125 –ce ? zanim wyjadą na ulicę, naszym kolegom jeżdżącym samochodami w sposób nie do końca akceptowany na drogach publicznych i wielu innym. Obiekt szczególnie dedykowany jest dla kierowców posiadających uprawnienia, choć powinien również służyć jako swoisty poligon dla studentów i naukowców krakowskich uczelni technicznych.
Istotą projektu jest jego powszechna dostępność dla obywateli, co oznacza niewielką odpłatność (lub jej brak) oraz bardzo ograniczoną funkcję dla szkolenia w celu zdobywania uprawnień (prawa jazdy).
 

Budżet Obywatelski, – o co chodzi?
Budżet Obywatelski to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydawaniu części środków z lokalnego budżetu. To mieszkańcy przedstawiają projekty, na które te środki mogą zostać przeznaczone. Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny i miejski. W tym roku budżet miejski w Krakowie to łączna kwota 4,5 milionów złotych.

Co gdy się nie uda?
Oczywiście nawet, jeśli polegniemy w pierwszym głosowaniu, to nie oznacza, że przestajemy się tym projektem zajmować. Mamy pomysł na lokalizację toru i możemy próbować startować w przyszłym roku.
Walczymy obecnie w Krakowie, bo tu są do zdobycia prawie trzy miliony złotych, i mając na uwadze fakt, że taki mały obiekt nie wyczerpuje zapotrzebowania, następnym naszym krokiem będzie budowa toru wyścigowego zawierającego o wiele więcej funkcji na terenie Małopolski.
    Bez względu na to czy wygramy czy nie, będziemy starać się o to, by taki obiekt powstał.
Trzeba jednak pamiętać o jednym. Faza projektowa to minimum rok, faza wykonania zadania to drugi rok. Tak, więc jest to inicjatywa długotrwała, ale już tak długo czekamy, że ta perspektywa czasowa wydaje się bardzo bliska. Tak bliska, aż trudno niektórym uwierzyć.

Pilne działania!

Jest bardzo mało czasu, który będziemy mogli przeznaczyć na kampanię.
Dlatego prosimy Was o mobilizację. Każdy głos jest na wagę złota. Głos nie tylko na nasz projekt, tzn. dwa nasze projekty, ale również rozważne głosowanie na inne projekty, a musimy oddać głos na pięć projektów miejskich i pięć dzielnicowych. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w promowanie naszego projektu. Zapraszamy osoby, które pomogą nam zaistnieć w mediach, ośrodkach szkolenia, firmach i serwisach motocyklowych, które pomogą nam wejść z kampanią do średnich i wyższych szkół technicznych. Każda pomoc będzie potrzebna!

Kto może głosować i jak to zrobić?

    Głosować może (powinien ?) każdy mieszkaniec Krakowa, który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat. Uwaga! Mieszkaniec, to osoba, które mieszka w Krakowie, ale nie musi być zameldowana, czyli dotyczy to np. wszystkich studentów oraz osoby wynajmujące mieszkanie w Krakowie nieposiadające meldunku.
    Głosować będzie można na dwa sposoby: przez zakładkę na stronie www.budzet.krakow.pl  bądź osobiście w lokalu wyborczym. Wykaz lokalów jest dostępny na stronach BIP-u http://www.bip.krakow.pl/?news_id=63543

    Uwaga! Głosować można tylko jeden raz! Jeśli system rozpozna użycie tego samego numeru pesel więcej niż 1 raz usunie wszystkie głosy przypisane dla tego numeru pesel.

    Aby głos był ważny na karcie do głosowania trzeba rozdysponować wszystkie swoje punkty  w obu kategoriach, czyli trzeba zagłosować na projekty miejskie i dzielnicowe.
    Przyznajemy oceny dla projektów jak w szkole, czyli 5 punktów dla najlepszego projektu, następnie 4, 3, 2 i 1 dla najniżej przez nas ocenionego.
Czyli spośród 103 projektów musimy oddać głos na 5 wybranych wg powyższej skali oraz wybrać dzielnicę Krakowa i z jej listy wybrać kolejne 5 projektów.
    Takie głosowanie, nazywa się preferencyjnym i powoduje, że głosujący powinien też poznać inne pomysły mieszkańców oraz zabezpiecza przed „lokalnymi patriotyzmami”

    Reasumując: oddajemy 5 punktów na nasz główny projekt, czyli pozycja 13,
4 punkty na pozycje 96, a 3, 2, 1 przydzielić rozważnie, tak, aby nasz projekt był niezagrożony przez silne projekty konkurencyjne. Nasz zespół postara się ocenić, które pomysły są np. populistyczne, ale warto abyśmy sami też o tym pomyśleli.

Kiedy?
    Głosowanie zaczyna się 27.09.2014 (sobota) i trwa przez dziewięć dni aż do 05.10.2014r (niedziela) do godz. 24.00
Oczywiście przez internet, a metodą tradycyjną wg rozpiski znajdującej się na stronie BIP-u http://www.bip.krakow.pl/?news_id=63543

Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie http://www.krakow.pl/budzet
Jeszcze raz lista projektów
http://www.bip.krakow.pl/?news_id=63532

Zapraszamy również na https://www.facebook.com/MotoAutostrada?fref=ts

 

Pliki do artykułu: 

Galeria do Artykułu: 

Źródło: 

Tags: 

Co się dzieje z TOREM Kraków?
W zakładce MotoAuostrada.pl/TOR znajdziesz informacje na temat postępów w sprawie toru Kraków.