Tor w Krakowie - ankieta

Urząd Miasta Krakowa, w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa, chce poznać opinie mieszkańców na temat aktualnych warunków życia w mieście oraz oczekiwań, co do przyszłości Krakowa.

Proces budowania Strategii wspierany będzie z istotnym udziałem społeczności lokalnych, tak zorganizowanych w ramach stowarzyszeń i organizacji, jak i reprezentowanych przez osoby indywidualne.
Przynajmniej tak twierdzą.
To szansa, aby był usłyszany nasz głos ws. budowy Toru Wyścigowego, bez względu na to czy miałby on być taki jak w Lublinie, Poznaniu czy nawet jak tory Formuły 1- chodzi o sam fakt pokazania takiej potrzeby.
Skoro ktoś chce poznać, jakie są nasze oczekiwania, to warto spróbować również tym sposobem przebić się do opinii publicznej i dać silny sygnał, czego pragną środowiska zmotoryzowane ?

Ankieta nie jest zbyt dokładna i nie daje zbyt wielkiego pola do wyrażenia naszych oczekiwań, ale na to nie mamy wpływu.
Można ją wypełnić w wersji elektronicznej. Na 4 stronie pojawiają się pytania:
P8 - Jakie w Pana(i) opinii są najważniejsze obecnie wyzwania stojące przed Krakowem? Proszę wymienić maksymalnie trzy.
P9 - Proszę pomyśleć, jak Kraków mógłby wyglądać w przyszłości i wybrać główne kierunki rozwoju miasta. Proszę wskazać maksymalnie trzy.
P10 - Czy może widzi Pan(i) dla Krakowa jakiś inny ważny kierunek rozwoju?
Tak wiem, nie ma szału, ale tutaj można wyrazić nasz cel, czyli postulat budowy toru w Krakowie.
Ja wpisałem:
P8 – „Otwarcie miasta na inne dyscypliny aniżeli piłka nożna”,
P9 – Zaznaczyłem między innymi punkt ostatni, czyli „ośrodkiem sportu”,
P10 – „W Krakowie jest silne centrum społeczności o zainteresowaniach motoryzacyjnych. Brakuje obiektów do nauki techniki jazdy oraz uprawiania sportów motocyklowych. Budowa toru wyścigowego podniesie rangę miasta w Polsce, a być może w Europie oraz spełni oczekiwania mieszkańców i znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.”

Oczywiście, każdy sformułuje ten postulat według własnego odczucia, ważne aby sens był jeden: Kraków potrzebuje Toru jak tlenu podczas alarmu smogowego ?
Ankieta elektroniczna – wypełniamy ją do 15.10. 2013r.: http://www.ankieta.cem.pl/index.php/698775/lang-pl
Można ją też wydrukować i złożyć w wersji papierowej, ale wtedy trzeba ją samemu złożyć w urzędzie lub dostarczyć do mnie do dnia 10.10.2013r. do godz. 24.00.

Tutaj pobierz wersję do druku - http://motoautostrada-pl.strefa.pl/ankieta_opinie.pdf

Jeśli nam zależy, aby powstał tor, to dajmy się usłyszeć!

Źródło: 

Tags: 

Co się dzieje z TOREM Kraków?
W zakładce MotoAuostrada.pl/TOR znajdziesz informacje na temat postępów w sprawie toru Kraków.